công thức định luật 2 newton

Định luật II Newton là 1 trong những kỹ năng và kiến thức khôn cùng cần thiết vô cơ vật lý. Trong nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục dò la hiểu về nội dung và công thức quyết định luật II Newton. Trong khi sẽ có được những bài bác tập luyện tự động luận kèm theo nhằm ôn tập luyện. Cùng VUIHOC theo gót dõi nhé!

1. Phát biểu nội dung quyết định luật 2 Newton

Nội dung quyết định luật II Newton: Gia tốc của một vật nằm trong phía với lực ứng dụng lên vật. Độ rộng lớn của vận tốc tỉ lệ thành phần thuận với sự cân đối của lực và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với lượng của vật.

Bạn đang xem: công thức định luật 2 newton

Phát biểu nội dung của quyết định luật 2 newton

2. Công thức quyết định luật 2 Newton

Theo quyết định luật ii niu-tơn thì: $\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}$ (1)

Trong bại liệt tao có: 

 • F: là sự cân đối của lực (tính theo gót đơn vị chức năng N)

 • m: là lượng của vật (tính theo gót đơn vị chức năng kg)

 • a: là vận tốc của vật (tính theo gót đơn vị chức năng $m/s^2$)

Từ công thức (1) phía trên, tao rất có thể dò la rời khỏi những lực ứng dụng vô vật: $\vec{F}= m\vec{a}$

Trong tình huống, vật Chịu đựng ứng dụng của đa số lực thì tao sở hữu hiệp lực F được xem bằng: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + … + \vec{F_n}$

3. Mở rộng lớn quyết định luật 2 Newton

Từ công thức (1) phía trên, theo gót quyết định luật II Niu-tơn thì Vector vận tốc luôn luôn nằm trong phía với vector lực: F a

Theo quyết định luật I Niu-tơn: nếu như 1 vật ko Chịu đựng ứng dụng của lực nào là hoặc Chịu đựng ứng dụng của những lực sở hữu hiệp lực vì như thế 0 thì vật đang được đứng yên ổn tiếp tục kế tiếp đứng yên ổn và vật đang được hoạt động tiếp tục kế tiếp hoạt động trực tiếp đều.

Khối lượng là đại lượng vô phía, đặc thù đến mức độ quán tính chủ quan của những vật.

Giữa trọng lượng và lượng của một vật sở hữu côn trùng quan lại hệ: $ \vec{P} = m \vec{g}$

Độ rộng lớn trọng tải là trọng lượng: $P = mg (N)$

Trong bại liệt tao có:

 • P: là trọng lượng của vật (tính theo gót đơn vị chức năng N)

 • g: là vận tốc rơi tự tại, $g = 9.8 m/s^2$ hoặc $g = 10 m/s^2$ theo gót đề bài bác quy ước.

 • m: là lượng của vật (tính theo gót đơn vị chức năng kg)

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổ hợp kỹ năng và kiến thức và những cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện vô đề thi đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

4. Bài tập luyện rèn luyện quyết định luật 2 Newton

Câu 1: Một vật đang được đứng yên ổn bên trên mặt mày phẳng lì ở ngang thì được truyền một lực F. Sau 10s vật này đạt được véc tơ vận tốc tức thời 4m/s. Bỏ qua loa quỷ sát đằm thắm vật và mặt mày phẳng lì, nếu như gữ vẹn toàn vị trí hướng của lực nhưng mà tăng cấp gấp đôi sự cân đối lực F vô vật thì sau 5s véc tơ vận tốc tức thời của vật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng công thức: $v_1=v_0+a_1t_1 \rightarrow a_1= \frac{v_1-v_o}{t_1}=\frac{4-0}{10}=0.4 m/s^2$

 • Mà $F_1 = ma_1 = m. 0,4 (N)$

 • Khi tăng lực F gấp rất nhiều lần trở nên $F_2 = 2. F_1 = 0.8m$ → $a_2=\frac{F_2}{m}=0,8mm=0.8m/s^2$

 • Mà $v_2 = v_0 + a_2t_2 = 0 + 0,8. 15 = 12 m/s$

Vậy khi không thay đổi vị trí hướng của lực và tăng cấp gấp đôi sự cân đối lực F vô vật thì sau 15s véc tơ vận tốc tức thời của vật là 12 m/s

Câu 2: Một xe hơi sở hữu lượng 1.5T đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v = 54 km/h thì hãm phanh và hoạt động lờ đờ dần dần đều. tường lực hãm vì như thế 3000N. Tính quãng đàng và thời hạn xe pháo lên đường được cho tới khi xe pháo dừng lại hẳn lại.

Hướng dẫn giải: 

 • Ta có: $v_0 = 54 km/h = 15 m/s$, khi xe pháo dừng lại hẳn lại thì $v = 0 m/s$

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động, gốc thời hạn là khi chính thức hãm phanh. Định luật II Newton cho thấy $\vec{F_h}=m.\vec{a}$

 • Chiều dương $-F_h = ma$ → $a = \frac{-F}{m} = \frac{-3000}{1500} = -2 m/s^2$

 • Áp dụng công thức $v^2 - v_0^2 = 2. a. s$ → $S=\frac{15^2-0^2}{2.2}$ → $s = 56.25 m$

 • Mà $v=v_0+at$ → $S=\frac{v-v_o}{a} = S=\frac{0-15}{2} = 7.5 (s)$

Vậy kể từ thời điểm chính thức hãm phanh, xe pháo dịch rời tăng được một quãng đàng nhiều năm 56.25 m vô thời hạn 7.5 s rồi dừng lại hẳn lại.

Câu 3: Một vật sở hữu lượng 500 g hoạt động nhanh chóng dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu 2 m/s. Sau thời hạn 4s, vật dịch rời được quãng đàng 24 m. tường vật luôn luôn Chịu đựng ứng dụng của lực kéo $F_k$ và lực cản $F_c = 0.5 N$. Tính sự cân đối của lực kéo.

Hướng dẫn giải:

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe

 • Theo quyết định luật II Niu-tơn thì $\vec{F} + \vec{F_c} = m.a$

  Xem thêm: Giới thiệu về Ca Khia TV – Trang web xem trực tiếp bóng đá hôm nay

 • Chiếu lên chiều dương tao sở hữu $F - F_c = ma$ → $F = quỷ + F_c$ (1)

 • Mà $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ → $24=1,4+ \frac{1}{2}a. 4^2$ → $a=2 m/s^2$

 • Thay vô phương trình (1) tao sở hữu F = 0,5. 2 + 0.5 = 1.5 N

Vậy sự cân đối của lực kéo vì như thế 1.5 N

Câu 4: Vật hoạt động trực tiếp bên trên phần đường AB Chịu đựng ứng dụng của lực \vec{F_1} theo gót phương ngang và tăng cường kể từ 0 lên 10 m/s vô một khoảng chừng thời hạn là t. Trên phần đường BC tiếp sau, vật Chịu đựng tác dụng của lực F2 theo gót phương ngang và tăng cường cho tới 15 m/s cũng vô một khoảng chừng thời hạn là t. Tính tỉ số $\frac{F_2}{F_1}$.

Hướng dẫn giải: 

Áp dụng quyết định luật 2 Newton cho tới vật tao có:

 • Trên phần đường AB: $a_1 = \frac{F_1}{m}$ (1)

 • Trên phần đường BC: $a_2 = \frac{F_2}{m}$ (2)

 • Lấy $\frac{(2)}{(1)}$ tao được $\frac{F_2}{F_1}=\frac{a_2}{a_1}$ (3)

Mặt không giống tao có:

 • $a_1= \frac{v_1-v_{o1}}{t}= \frac{10-0}{t}= \frac{10}{t}$

 • $a_2= \frac{v_2-v_{o2}}{t}= \frac{15-10}{t}= \frac{5}{t}$

Thay vô phương trình (3) tao được:$ \frac{F_2}{F_1}=\frac{\frac{5}{t}}{\frac{10}{t}}=\frac{1}{2}$

Vậy tỉ số đằm thắm $\frac{F_2}{F_1}=\frac{1}{2}$

Câu 5: Một vật sở hữu lượng 200 g chính thức hoạt động nhanh chóng dần dần đều và lên đường được 100 centimet vô thời hạn 5s. tường lực cản có tính rộng lớn là Fc = 0.02 N.

a) Hãy tính lực kéo $\vec{F_k}$.

b) Sau quãng đàng ấy lực kéo nên vì như thế từng nào nhằm vật hoạt động trực tiếp đều?

Hướng dẫn giải

 • Chọn chiều dương là chiều trả động

 • $m = 200 g  = 0.2 kg; s = 100 centimet = 1 m; t = 5s; v_0 = 0$

c) $F_c = 0.02 N$; $s = v_0 t + 0,5.at^2$ → $a=0.08 (m/s^2)$

$F_k - F_c = ma$ → $F_k = F_c + quỷ = 0.036 N$

Vậy lực kéo $F_k = 0.036 N$

d) Để vật hoạt động trực tiếp đều thì $F_k - F_c = 0$ → $F_k = F_c = 0.02 N$

Vậy lực kéo $F_k$ nhằm vật kế tiếp hoạt động trực tiếp đều là $F_k = 0.02 N$

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo gót sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo free ngay!!

Xem thêm: nạp tiền momo

Qua nội dung bài viết này, VUIHOC ước rằng rất có thể gom những em nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về quyết định luật II Newton. Để học tập nhiều hơn thế những kỹ năng và kiến thức Vật lý 10 tương đương Vật lý trung học phổ thông thì những em hãy truy vấn nurses.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC tức thì lúc này nhé!

>>>Xem thêm: Trọn cỗ lý thuyết và bài bác tập luyện về quyết định luật I Newton - VUIHOC Vật lý 10

>>>Xem thêm: Nội dung quyết định luật 3 Newton: Nội dung, công thức và bài bác tập luyện chi tiết