điểm chuẩn học bạ ueh 2022

Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) công tía thành quả trúng tuyển chọn Khóa 48 – Đại học tập chủ yếu quy năm 2022 của những phương thức:

  • Phương thức 1 (PT1): Phương thức xét tuyển chọn trực tiếp theo gót quy toan của Sở GD&ĐT
  • Phương thức 2 (PT2): Phương thức xét tuyển chọn sỹ tử chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông quốc tế và đem chứng từ quốc tế.
  • Phương thức 3 (PT3): Phương thức xét tuyển chọn học viên Giỏi.
  • Phương thức 4 (PT4): Phương thức xét tuyển chọn quy trình tiếp thu kiến thức theo gót tổng hợp môn.
  • Phương thức 5 (PT5): Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành quả ganh đua Đánh Giá năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP.TP HCM tổ chức triển khai mùa một năm 2022.
  • Phương thức 6 (PT6): Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành quả ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

1. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Bạn đang xem: điểm chuẩn học bạ ueh 2022

– Các cách thức UEH vẫn xét tuyển chọn sớm (PT1, PT2, PT3, PT4, PT5): UEH vẫn công tía list sỹ tử đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn vào trong ngày 11/7/2022 bên trên Cổng tuyển chọn sinh UEH.

Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành quả ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (PT6): Điểm trúng tuyển chọn của từng ngành, lịch trình, hạ tầng đào tạo và giảng dạy đều nhau Một trong những tổng hợp xét tuyển chọn và đều nhau Một trong những nguyện vọng.

1.1. Đào tạo nên bên trên TP. Xì Gòn (Mã ngôi trường KSA):

a. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao

STT Mã ngành NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PT3 PT4 PT5 PT6
Tổ hợp ý xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 7310101 Kinh tế 62 65 900 A00, A01, D01, D07 26.50
2 7310104 Kinh tế đầu tư 53 58 870 A00, A01, D01, D07 26.00
3 7340116 Bất động sản 50 53 850 A00, A01, D01, D07 25.10
4 7340404 Quản trị nhân lực 62 62 900 A00, A01, D01, D07 26.80
5 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 49 49 800 A00, A01, D01, D07 25.80
6 7340101 Quản trị kinh doanh 58 58 860 A00, A01, D01, D07 26.20
7 7340120 Kinh doanh quốc tế 71 73 930 A00, A01, D01, D07 27.00
8 7510605 Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng 80 81 950 A00, A01, D01, D07 27.70
9 7340121 Kinh doanh thương mại 63 66 900 A00, A01, D01, D07 26.90
10 7340115 Marketing 71 72 940 A00, A01, D01, D07 27.50
11 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng 52 58 845 A00, A01, D01, D07 26.10
12 7340204 Bảo hiểm 47 47 800 A00, A01, D01, D07 24.80
13 7340206 Tài chủ yếu quốc tế 66 69 920 A00, A01, D01, D07 26.90
14 7340301 Kế toán 51 54 830 A00, A01, D01, D07 25.80
15 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp ý chứng từ quốc tế ICAEW CFAB plus 58 58 830 A00, A01, D01, D07 23.10
16 7340302 Kiểm toán 58 58 890 A00, A01, D01, D07 27.80
17 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành 51 51 820 A00, A01, D01, D07 25.20
18 7810201 Quản trị khách hàng sạn 51 52 820 A00, A01, D01, D07 25.40
19 7310108 Toán kinh tế tài chính (*) 47 47 800 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
25.80
20 7310107 Thống kê kinh tế tài chính (*) 51 54 830 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
26.00
21 7340405 Hệ thống vấn đề quản lý và vận hành (*) 51 54 880 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
27.10
22 7340122 Thương mại năng lượng điện tử (*) 63 68 940 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
27.40
23 7460108 Khoa học tập tài liệu (*) 63 67 920 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
26.50
24 7480103 Kỹ thuật ứng dụng (*) 58 62 900 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
26.30
25 7220201 Ngôn ngữ Anh (*) 58 58 850 D01, D96
Tiếng Anh thông số 2
26.10
26 7380107 Luật kinh tế 52 54 860 A00, A01, D01, D96 26.00
27 7380101 Luật 58 58 880 A00, A01, D01, D96 25.80
28 7340403 Quản lý công 47 47 800 A00, A01, D01, D07 24.90
29 7580104 Kiến trúc đô thị 48 48 800 A00, A01, D01, V00 24.50
30 7489001 Công nghệ và thay đổi sáng sủa tạo 46 46 830 A00, A01, D01, D07 26.20
31 7320106 Công nghệ truyền thông 70 71 910 A00, A01, D01, V00 27.60
32 7340129_td Quản trị căn bệnh viện 47 47 850 A00, A01, D01, D07 23.60

Ngành (*): Đối với Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành quả ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tổng hợp xét tuyển chọn đem bài bác thi/môn ganh đua nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.

b. Chương trình Cử nhân tài năng

STT Mã chương trình CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PT2 PT3 PT6
Tổ hợp ý xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 7340101_ISB Cử nhân tài năng (Gồm những ngành Quản trị sale, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chủ yếu – Ngân mặt hàng, Kế toán) 72 72 A00, A01, D01, D07 27.5

1.2. Đào tạo nên bên trên Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV):

STT Mã ngành NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PT3 PT4 PT5 PT6
Tổ hợp ý xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 7340101 Quản trị kinh doanh 48 39 600 A00, A01, D01, D07 17
2 7340301 Kế toán 48 39 550 A00, A01, D01, D07 17
3 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng 48 39 600 A00, A01, D01, D07 17
4 7510605 Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng 48 39 550 A00, A01, D01, D07 17
5 7340120 Kinh doanh quốc tế 48 39 600 A00, A01, D01, D07 17
6 7340115 Marketing 48 39 600 A00, A01, D01, D07 17
7 7340122 Thương mại năng lượng điện tử (*) 48 37 550 A00, A01, D01, D07
Toán thông số 2
17
8 7220201 Ngôn ngữ Anh (*) 48 37 600 D01, D96
Tiếng Anh thông số 2
17
9 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành 48 37 600 A00, A01, D01, D07 16
10 7380107 Luật kinh tế 48 37 550 A00, A01, D01, D96 16
11 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 48 37 500 A00, A01, D01, D07 16

Ngành (*): Đối với Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành quả ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tổng hợp xét tuyển chọn đem bài bác thi/môn ganh đua nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.

2. TRA CỨU KẾT QUẢ: Thí sinh tra cứu vãn thành quả xét tuyển chọn bên trên đây: https://xettuyenk48.ueh.edu.vn/ket-qua-xet-tuyen

3. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

– Bắt đầu từ thời điểm ngày 16/9/2022, sỹ tử trúng tuyển chọn phải triển khai xác nhận nhập học tập trực tuyến bên trên khối hệ thống ĐK xét tuyển chọn của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ trước lúc triển khai những tiến độ nhập học tập của UEH (hạn chót trước 17g00 ngày 30/09/2022).

– Bắt đầu kể từ 09g00 ngày 20/9/2022, sỹ tử kê khai làm hồ sơ nhập học tập trực tuyến và đóng góp tiền học phí online bên trên Cổng nhập học tập UEH.

– Thí sinh sẵn sàng làm hồ sơ và và triển khai giấy tờ thủ tục nhập học tập bên trên Trường theo gót lịch tập trung sỹ tử trúng tuyển chọn (Thí sinh tra cứu vãn thành quả xét tuyển chọn vào trong ngày 16/9/2022)

– Địa điểm nộp làm hồ sơ nhập học:

+ Đối với sỹ tử trúng tuyển chọn bên trên hạ tầng chủ yếu TP. Hồ Chí Minh: Hội ngôi trường A1.16, vị trí 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Xì Gòn.

+ Đối với sỹ tử trúng tuyển chọn bên trên Phân hiệu Vĩnh Long: Địa chỉ số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Xem thêm: báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2018

4.1. Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tích hợp: PHÒNG ĐÀO TẠO UEH

– Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

– Email: [email protected]

– Facebook: https://www.facebook.com/tvts.ueh/

– Website: www.nurses.edu.vn

4.2. Chương trình Cử nhân tài năng: VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ISB

– Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 36 221 818

– Hotline: 0909 607 337; 0938 812 266

– Email: [email protected]

– Facebook: www.facebook.com/uehisb.admissions

– Website: www.isb.edu.vn

4.3. Chương trình Chuẩn bên trên Phân hiệu Vĩnh Long: PHÒNG TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

– Địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại: 027 03 823 443

Xem thêm: lịch sử web

– Hotline/Zalo: 0899 002 939

– Email: [email protected]

– Facebook: www.facebook.com/uehvinhlong/