luật xây dựng 2003

 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Hồ sơ kiến nghị thiết kế Luật Quản lý Phát triển đô thị
 • Lấy chủ kiến chung ý về kiến nghị thiết kế Luật Quản lý Phát triển đô thị
 • Sở Xây dựng công thân phụ vấn đề về nhà tại và thị ngôi trường BDS Quý II năm 2023
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Hồ sơ kiến nghị thiết kế Luật Cấp, bay nước
 • Thông báo về sự tuyển chọn lựa chọn, xét gửi gắm thẳng những trách nhiệm khoa học tập và technology cấp cho Sở triển khai năm 2024
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Sở trưởng Sở Xây dựng quy quyết định về làm hồ sơ trách nhiệm và làm hồ sơ ĐAQHXD vùng liên thị xã, …
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư Quy quyết định về phân cấp cho tổ chức triển khai lập quy hướng cộng đồng thành phố mới đem quy tế bào số lượng dân sinh dự đoán tương tự khu đô thị loại III trở lên trên nằm trong trách cứ nhiệm tổ chức triển khai lập quy hướng của Sở Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư chỉ dẫn về địa điểm việc thực hiện hướng dẫn, quản lý và vận hành và chức vụ công việc và nghề nghiệp, cơ cấu tổ chức viên chức theo đòi chức vụ công việc và nghề nghiệp vô đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ngành, nghành nghề xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý Dự thảo sửa thay đổi Quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc về An toàn cháy mang đến căn nhà và công trình
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 mon 8 năm 2021 của Sở trưởng Sở Xây dựng chỉ dẫn một vài nội dung xác lập và quản lý và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng
 • Xem thêm: cách xem lại tin nhắn đã xóa trên messenger của người khác

  Xem thêm: cách lưu file excel

 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Hồ sơ kiến nghị thiết kế Luật Quản lý Phát triển đô thị
 • Lấy chủ kiến chung ý về kiến nghị thiết kế Luật Quản lý Phát triển đô thị
 • Sở Xây dựng công thân phụ vấn đề về nhà tại và thị ngôi trường BDS Quý II năm 2023
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Hồ sơ kiến nghị thiết kế Luật Cấp, bay nước
 • Thông báo về sự tuyển chọn lựa chọn, xét gửi gắm thẳng những trách nhiệm khoa học tập và technology cấp cho Sở triển khai năm 2024
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Sở trưởng Sở Xây dựng quy quyết định về làm hồ sơ trách nhiệm và làm hồ sơ ĐAQHXD vùng liên thị xã, …
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư Quy quyết định về phân cấp cho tổ chức triển khai lập quy hướng cộng đồng thành phố mới đem quy tế bào số lượng dân sinh dự đoán tương tự khu đô thị loại III trở lên trên nằm trong trách cứ nhiệm tổ chức triển khai lập quy hướng của Sở Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư chỉ dẫn về địa điểm việc thực hiện hướng dẫn, quản lý và vận hành và chức vụ công việc và nghề nghiệp, cơ cấu tổ chức viên chức theo đòi chức vụ công việc và nghề nghiệp vô đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ngành, nghành nghề xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý Dự thảo sửa thay đổi Quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc về An toàn cháy mang đến căn nhà và công trình
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 mon 8 năm 2021 của Sở trưởng Sở Xây dựng chỉ dẫn một vài nội dung xác lập và quản lý và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG

Cơ quan liêu công ty quản: Sở Xây dựng
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0243.9760271 - Email: [email protected]
Giấy quy tắc của Cục báo chí truyền thông - Sở Văn hóa Thông tin: số 80/CP-BC ngày 28/6/2005