mạnh hạo

Ngũ Điểm Văn | | 56169

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp

    Mạnh Hạo, anh hùng chủ yếu trong 《 Ngã Dục Phong Thiên 》, vốn liếng là trưởng tôn Phương gia, bảy tuổi gặp cướp bị phụ khuôn mang đến Nam Thiên tinh ranh nuôi chăm sóc, lúc phụ khuôn tách cút, 1 mình sinh hoạt bên trên Triệu quốc, vốn liếng là thư sinh, cũng chính vì cơ duyên xảo ăn ý được Hứa Thanh đi vào Kháo Sơn tông, trở nên truyền nhân đời loại chín phong yêu thương nhất mạch.

Bạn đang xem: mạnh hạo

Nếu tao ham muốn có

Thiên không thể không

Xem thêm: gặp nhau cuối năm 2018 full

Nếu tao ham muốn không

Xem thêm: de thi toan lop 2 hoc ki 2 nam 2017

Thiên không thể có!

tiêu điểm anh hùng mạnh hạo

 • Thông tin cậy cơ bản
  • Tên hán: 孟浩
  • Tên hán việt: Mạnh Hạo
  • Tôn xưng: Yêu Tôn, Đệ Cửu Chí Tôn, Thương Mang Tinh Không Chi Chủ
  • Biệt danh: Phương Mộc, Đan Đỉnh Đại Sư, Kim Quang Lão Tổ, con cái chuột Phương Hạo ( fans gọi ), con chuột con cái (fans gọi), Tiểu Cửu ( Đan Quỷ Xưng ), Nhất Hạo, Huyết Diện Lão Quái ( Hư Kiều Tây Mạc tu sĩ gọi )
  • Tuổi: Không thể xác lập (vô số kỷ nguyên)
  • Tu vi: Siêu thoát
  • Tín niệm: Mệnh tao như yêu thương ham muốn phong thiên
  • Tông môn: Kháo Sơn tông, Tử Vận tông, Huyết Yêu tông, Hạo Nhiên tông, Thương Mang phái
  • Truyền nhân: Cửu Phong Chí Tôn, Thủy Đông Lưu , Thương Mang lão tổ...
 • Các nguyệt lão quan liêu hệ
  • Cha: Phương Tú Phong
  • Mẹ: Mạnh Lệ
  • Sư phụ: Đan quỷ đại sư (luyện đan), Nhất Nhiên Tử (phong thiên quyết)
  • Nghĩa phụ: Kha Vân Hải ( Tiên tông Mộng Hồi Yêu)
  • Người hộ đạo: Kháo Sơn lão tổ, ngũ đại phong yêu thương Thiên Bình Tử (sống bị tiêu diệt ko rõ rệt, đánh dấu hình hình họa, nếu mà ko bị tiêu diệt tiếp tục hộ đạo Mạnh Hạo)
  • Thê tử: Hứa Thanh, Sở Ngọc Yên
  • Tỷ tỷ: Phương Du
  • Đồ đệ: Yên Nhi (Sở Ngọc Yên gửi thế, phân thân mật đời loại tư Phương Mộc tiếp thu vật đệ, Sở Ngọc Yên một quãng tình sư vật luyến)
  • Thú cưng: Huyết Ngao, Ngũ Gia ( con cái vẹt), Tam Gia (bì gò, phiên Output đầu ra sảnh bị người xem cực kỳ ghét bỏ, mến nhai nhải, về sau hư đốn hư thực thực Lôi Đế)
 • Thành tựu
  • Ngưng Khí: Ngưng khí tầng 13 đại thỏa mãn.
  • Trúc Cơ: Hoàn mỹ trúc cơ ( Cô ứ đọng mươi toà đạo đài ).
  • Kết Đan: Hoàn mỹ Kim Đan, hoàn hảo tiên thân mật.
  • Nguyên Anh: Cửu sắc Nguyên Anh, nhục thân mật Trảm Linh.
  • Trảm Linh: Vĩnh hằng cảnh giới, nhục thân mật Vấn Đạo.
  • Vấn Đạo: Nửa bước Chân Tiên.
  • Chân Tiên: Chí tôn tiên, trở nên La Thiên đạo tiên.
  • Cổ Cảnh: Mở 33 ngọn hồn đăng Cổ Cảnh. Hóa yêu thương.
  • Đạo Cảnh: Bởi vì như thế tuyến phố tu hành đặc biệt biến trở thành một chiếc quá nhiều, có thể tùy thời lao vào, tuy nhiên không tồn tại chân thành và ý nghĩa, vì vậy tiếp tục chỉ tạm dừng bên trên Cổ Cảnh, trải qua Cổ Cảnh tắt đèn gia tăng lĩnh ngộ bạn dạng nguyên vẹn làm cho bạn dạng nguyên vẹn quy nhất, trực tiếp cho tới chí tôn, lao vào Đạo Nguyên.
  • Đạo Nguyên: Trực tiếp đại thỏa mãn cũng bước rời khỏi nửa bước Tổ Cảnh.
  • Tổ Cảnh: Chủ nhân Sơn Hải tinh ranh ko.
 • Đạo cơ
  • Giai đoạn 1: Hoàn mỹ đạo cơ ( Bị Vương gia Thủy tổ sở đoạt )
  • Giai đoạn 2: Vĩnh hằng đạo cơ ko thỏa mãn ( bên dưới sự trợ hùn của Thủy Đông Lưu )
  • Giai đoạn 3: Vĩnh hằng đạo cơ đại thỏa mãn ( Dung ăn ý vĩnh hằng Thanh Đế quyết )
  • Giai đoạn 4:  Thương mang đạo thể ( xem thêm thân mật thể Thương Mang lão tổ mà cải tạo nên )
 • Cửu anh
  • Tử huyết thủy anh: Tử hải nằm trong huyết tiên lực dừng tụ trở thành.
  • Kim anh: Đến kể từ Kim Ô bạn dạng linh lực, lấy luyện đan pháp, luyện rời khỏi.
  • Mộc anh: đệ cửu hải thanh mộc luyện trở thành.
  • Hỏa anh: Truyền lại kể từ Đan Quỷ bạt tử đan hỏa, Mạnh Hạo lấy bạt tử tâm, dừng tụ thiên địa Ngũ Hành hỏa tuy nhiên trở thành.
  • Thổ anh: Từ hàn thổ Yêu Đế bạn dạng nguyên lực tạo hình thổ vật đằng, hóa trở thành.
  • Phong anh: Mạnh Hạo rước một color hấp thụ anh đan người sử dụng gương đồng phục chế, cho tới lúc 14 khỏa, cảm thụ Côn bằng phẳng lực, luyện trở thành.
  • Lôi anh: Lúc Mạnh Hạo đang được đối kháng với lôi kiếp cảm ngộ cho tới, ăn vào một trong những color hấp thụ anh đan, rước lôi kiếp trong thân mật thể dừng tụ tuy nhiên trở thành.
  • Khí huyết anh: Mạnh Hạo bên trên Yêu Tiên Cổ tông rèn luyện nhục thân mật tuy nhiên trở thành, cũng dựa vào bại đột đập bình cảnh đạt cho tới nhục thân mật Trảm Linh.
  • Yêu anh: Tạithời điểm bái Tam Sơn thông qua chuyện vô vàn yêu thương khí dừng kết tuy nhiên trở thành.
 • Trảm linh đệ nhất: Chém Bỉ Ngạn Hoa
 • Trảm linh đệ nhị: Chém cho tới hoàn hảo cảnh, chém rời khỏi đạo quả
 • Trảm linh đệ tam: Trảm yêu tinh vấn đạo
 • Bản nguyên: Thần hỏa bạn dạng nguyên vẹn, lôi bạn dạng nguyên vẹn, thời hạn bạn dạng nguyên
 • Công pháp
  • Thái Linh Kinh Ngưng Khí Quyển
  • Thái Linh Kinh Kết Đan Tàn Quyển
  • Tử Khí Đông Lai
  • Phệ Linh Kinh
  • Đạo Thần Kinh Thần Thức Quyển
  • Tuế Nguyệt Bế Tắc Pháp
  • Thôn Sơn Quyết
  • Cửu Thiên chỉ bảo Thân Ấn
  • Ly Thần Quyết
  • Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo
  • Nhục Thân Thành Thánh
  • Huyết Yêu Đại Pháp
  • Thủy Đông Lưu Truyện Thừa Công Pháp
 • Công pháp bạn dạng nguyên: Phong Yêu Cửu Cấm
 • Thuật pháp: Yêu Phong Đệ Thập Cấm, Cấm Pháp Quy Nhất, Yêu Phong Đệ Cửu Cấm → Nhất Cấm, Súc Địa Thành Thốn, Phong Thiên Quyết...
 • Thần thông tự động sáng sủa tạo: Hắc Bạch Nhị Châu Đệ Cửu Sơn, Nhất Chỉ Nhân Quả, Chí Tôn Kiều...
 • Pháp bảo
  • Sơn hải giới: Siêu bay chí bảo
  • Đồng kính: Siêu bay chí bảo
  • Như ý ấn
  • Thí tiên kiếm
  • Phong yêu thương cổ ngọc
  • Lôi đỉnh
  • ...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN