responsible đi với giới từ gì

Responsible là gì? Cấu trúc Responsible nhập giờ Anh như vậy nào? Làm sao nhằm dùng cấu hình Responsible hiệu suất cao nhất? Hãy nằm trong PREP.VN nằm trong lòng tức thì ý nghĩa sâu sắc, cấu hình, cách sử dụng và luyện bài bác tập luyện Responsible tiếp sau đây nhằm lưu giữ mãi luôn ghi nhớ kỹ năng ngữ pháp giờ Anh này nhé!

Responsible: Ý nghĩa + Cấu trúc + Cách sử dụng + Bào tập luyện cụ thể nhập giờ Anh!
Responsible: Ý nghĩa + Cấu trúc + Cách sử dụng + Bào tập luyện cụ thể nhập giờ Anh!

Đầu tiên, trước lúc đi tìm kiếm hiểu cụ thể về Responsible nhập giờ Anh, hãy nằm trong PREP.VN hiểu cụ thể về ý nghĩa sâu sắc của Responsible nhé. Dưới đó là 5 ý nghĩa sâu sắc ví dụ của kể từ này chúng ta nên ở lòng nhằm luyện ganh đua giờ Anh hiệu quả:

Bạn đang xem: responsible đi với giới từ gì

  • Responsible Có nghĩa là phụ trách về mặt mũi pháp lý. Ví dụ: The leader team is directly responsible for the day-to-day operations of the business. (Nhóm điều khiển phụ trách thẳng về sinh hoạt từng ngày của doanh nghiệp).
  • Responsible Có nghĩa là phụ trách về hành động của bạn dạng thân. Ví dụ: My sister is mentally ill and cannot be held responsible for her actions. (Chị gái tôi đang được cực kỳ kiệt quệ về mặt mũi ý thức và ko thể phụ trách mang đến hành động của bạn dạng thân).
  • Responsible Có nghĩa là vẹn toàn nhân kéo đến loại gì/ điều gì bại liệt. Ví dụ: It’s been one of the factors chiefly responsible for improved public health (Đó là 1 trong những trong mỗi nhân tố phụ trách chủ yếu mang đến việc nâng cao sức mạnh nằm trong đồng).
  • Responsible Có nghĩa là người dân có ăm ắp ý thức trách móc nhiệm. Ví dụ: My leader has a mature and responsible attitude lớn work. (Người điều khiển của tôi sở hữu thái chừng thao tác làm việc chín chắn và sở hữu trách móc nhiệm).
  • Responsible Có nghĩa là phụ trách trước ai bại liệt hoặc vật gì bại liệt.  Ví dụ: The prime minister of this country is directly accountable lớn the people. (Thủ tướng mạo của nước này phụ trách thẳng trước người dân).
Responsible là gì?
Responsible là gì?

II. Responsible lên đường với giới kể từ gì?

Một kỹ năng được thật nhiều bạn làm việc viên quan hoài bại liệt đó là Responsible lên đường với giới kể từ gì. Để vấn đáp thắc mắc này, hãy nằm trong PREP.VN xem thêm nội dung cụ thể bên dưới nhé!

Responsible lên đường với 3 giới từ chủ yếu nhập giờ Anh, bại liệt là: for, with và lớn. Ví dụ:

  • Responsible lên đường với giới kể từ For: My best friend is responsible for redesigning all the slides for the presentation of management course (Bạn đằm thắm của tôi phụ trách design lại toàn bộ những slide mang đến bài bác thuyết trình mang đến khóa huấn luyện cai quản lý).
  • Responsible lên đường với giới kể từ With: My mon are not really responsible with family’s money (Mẹ tôi ko thiệt sự sở hữu trách móc nhiệm với gia tài của gia đình).
  • Responsible lên đường với giới kể từ To: She is responsible lớn my board of directors for this year’s truyền thông plan (Cô ấy phụ trách với ban giám đốc về plan truyền thông năm nay).
Responsible lên đường với giới kể từ gì?
Responsible lên đường với giới kể từ gì?

III. Cấu trúc Responsible và cách sử dụng ví dụ nhập giờ Anh

1. Cấu trúc Responsible for + Ving

Cấu trúc Responsible trước tiên PREP.VN mong muốn reviews cho tới chúng ta là Responsible for + Ving, dùng làm nói tới ai/ vật gì bại liệt phụ trách mang đến việc thực hiện nào là bại liệt. Công thức:

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

  • This nanny responsible for taking care of the my younger brother (Người bảo khuôn mẫu này phụ trách che chở em trai tôi).

2. Cấu trúc Responsible lớn sb for sth

Ngoài rời khỏi, cấu hình Responsible nhập giờ Anh cũng hoàn toàn có thể được sử dụng với danh từ/ cụm danh kể từ. Cấu trúc Responsible này được dùng làm nói tới ai/ vật gì phụ trách trước ai bại liệt nhập một nhóm/ một nhóm chức được phân loại theo đòi cấp độ (cho việc gì bại liệt hoặc vật gì đó).

S + be responsible + lớn sb (+ for Danh từ)

Ví dụ:

Xem thêm: bài hát đồ dùng bé yêu

  • My homeroom teacher told bầm that I was going lớn be responsible for class president this term (Giáo viên căn nhà nhiệm của tôi thưa với tôi rằng tôi tiếp tục phụ trách thực hiện lớp trưởng nhập học tập kỳ này).

3. Cấu trúc Responsible for doing sth

Cấu trúc Responsible tiếp theo sau chúng ta nên xem thêm này là Responsible for doing something. Tham khảo tức thì ví dụ tiếp sau đây nhằm hiểu cấu hình này chúng ta nhé:

  • Due lớn my unconsciousness after drinking alcohol, I caused an accident on my way home page and I had lớn be responsible for it. (Do sự thiếu hụt tươi tắn của tôi sau khoản thời gian nốc rượu, tôi làm ra rời khỏi tai nạn đáng tiếc bên trên lối về căn nhà của tôi và tôi nên phụ trách mang đến vụ tai nạn đáng tiếc đó).

4. Cấu trúc Responsible for/to sb/sth

Cấu trúc Responsible thông thườn, được dùng thông thường xuyên nhập tiếp xúc giờ Anh bại liệt đó là cấu hình Responsible for/to sb/sth. Tham khảo ví dụ sau đây:

  • Team members are directly responsible lớn the chairman of the club (Các member nhập group phụ trách thẳng trước căn nhà nhiệm câu lạc bộ).
  • Even when my parents no longer live with each other under the same roof, each of them keep being responsible for bầm and my younger sister. (Mặc mặc dù không thể sinh sống cùng nhau cộng đồng một cái căn nhà, tuy nhiên chúng ta vẫn nên sở hữu trách móc nhiệm với tôi và em gái của tôi).

5. Cấu trúc Be responsible for your actions

Và cấu hình Responsible sau cùng chúng ta nên ở lòng chủ yếu là: Be responsible for your actions. Ví dụ:

  • My defendant in that trial couldn’t take full responsibility for her actions because she was depressed (Bị cáo của tôi nhập phiên tòa xét xử bại liệt ko thể Chịu trọn vẹn trách móc nhiệm về hành động của tôi vì thế cô ấy bị trầm cảm).

Tham khảo tăng bài bác viết:

Enough là gì? Kiến thức cộng đồng về cấu hình Enough nhập giờ Anh

IV. Các từ/ cụm tương quan cho tới Responsible

Dưới đó là một trong những từ/ cụm kể từ tương quan, thông thường xuyên đi kèm theo với Responsible. Ngoài cấu hình Responsible, các bạn hãy ghi lưu giữ những từ/ cụm kể từ thông thườn này nhé!

Từ/ cụm từ Ý nghĩa Ví dụ
Take responsibility Chịu trách móc nhiệm He has lớn take responsibility for watching out for his child.
Hold responsible Giữ trách móc nhiệm Everyone in this organization holds him responsible for the campaign’s failure.
Assume responsibility Chịu trách móc nhiệm Anna immediately assumed responsibility for foreign affairs.
Abdication of responsibility Thoái thác trách móc nhiệm It is only by becoming an official of the state that such an abdication of responsibility is justifiable.
Acceptance of responsibility Nhận trách móc nhiệm Acceptance of responsibility seems a useful condition for environmental protection contributions especially when accompanied by activist preferences for one’s nation’s current and future international role.
Accepted responsibility Đã nhận trách móc nhiệm They have accepted responsibility for ensuring the security of the people of the region and have acknowledged the desperate need for humanitarian relief.

V. Bài tập luyện Responsible sở hữu đáp án chi tiết

Để làm rõ rộng lớn về cấu hình Responsible nhập giờ Anh, hãy tổ chức nằm trong PREP.VN đầy đủ không còn bài bác tập luyện tiếp sau đây chúng ta nhé. Làm bài bác tập luyện nhanh gọn lẹ và tra đáp án nhanh gọn lẹ nhằm dễ dàng và đơn giản đánh giá kỹ năng của bạn dạng đằm thắm chúng ta nhé.

Xem thêm: nữ oa

Điền cụm kể từ responsible for, responsible lớn  vào điểm rỗng quí hop và phân chia thì phù phù hợp với câu:

  • Thanh __________ this leader because he is a secretary.
  • Hanh and Cambodia __________ locking the doors.
  • We  __________ writing reports every week.
  • Last night, people in the building  __________ the accident.
  • Who  __________ making this garbage?
  • I bởi not want lớn learn there because if I did, I  __________ Mr. Tam. He is very strict.
  • No one wants to  __________ what happened.
  • My neighbors  __________ all the noises.

Đáp án: 1. is responsible lớn – 2. are/were/will be… responsible for – 3. are/were/will be… responsible for – 4. were responsible for – 5. is/was responsible for – 6. would be responsible lớn – 7. be responsible for – 8. are/were responsible for

Trên đó là tổng quan tiền về cấu hình Responsible, cách sử dụng Responsible và bài bác tập luyện Responsible sở hữu đáp án cụ thể nhập giờ Anh. Chúc chúng ta ôn luyện ganh đua hiệu suất cao và thoải mái tự tin nhập cuộc những kỳ ganh đua giờ Anh thực chiến như IELTS, TOEIC và trung học phổ thông Quốc gia nhé!