thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thiện tiếp diễn được coi như là một trong những trong mỗi thì phức tạp hàng đầu nhập ngữ pháp giờ Anh. Đây là một trong những thì rất rất hoặc xuất hiện nay trong mỗi đề đua giờ Anh, vậy nên chúng ta nên ôn luyện thiệt kỹ loại thì này. TOPICA Native tiếp tục tổ hợp những con kiến thức căn bạn dạng nhất các bạn nên biết nhằm tóm chắc chắn thì sau này hoàn thiện ở nội dung bài viết sau đây.

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Thì sau này đơn (Simple Future) Cấu trúc, cách sử dụng và bài xích tập
 • Thì lúc này hoàn thiện tiếp tục (Present Perfect Continuous) Cấu trúc, cách sử dụng và bài xích tập

1. Khái niệm thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thiện tiếp diễn

Tương lai hoàn thiện tiếp tục là gì?

Thì sau này hoàn thiện tiếp diễn (Future perfect continuous tense) dùng để làm biểu diễn miêu tả một hành vi, vấn đề tiếp tục xẩy ra và xẩy ra liên tiếp trước 1 thời điểm nào là bại nhập sau này.

Ví dụ:  I will have been working for this company for 19 years

(Đến ngày 28 mon Tư, tôi tiếp tục thao tác làm việc cho quý doanh nghiệp này được 19 năm rồi)

By November, we ‘ll been living in this house for 10 years

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phen va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phen.
Tăng kĩ năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2. Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + will + have + been + V-ing

Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

will/ have: trợ động từ

been: phân kể từ nhì của động kể từ “to be”

V-ing: động kể từ tăng “-ing

Ví dụ:

 • By the kết thúc of this year, James will have been working in National Bank for 5 years.

Tính cho tới cuối trong năm này, James tiếp tục thao tác làm việc mang đến ngân hàng vương quốc được 5 năm.

 • I will have been learning English by 8 p.m tomorrow

Tôi tiếp tục đang được học tập giờ Anh trước 8 giờ tối mai.

2.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + will not + have + been + V-ing

Lưu ý: will not = won’t

Ví dụ:

 • They won’t have been living in Hanoi for 10 days by next week.

Họ sẽ không còn sinh sống ở Hà Nội Thủ Đô được 10 ngày tính cho tới tuần sau.

 •  I won’t have been reading books for 2 months by the kết thúc of Octorber.

Tôi sẽ không còn xem sách được 2 mon tính cho tới vào cuối tháng mươi.

2.3. Thể nghi kị vấn

Câu căn vặn Yes/No question 

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời: Yes, S + will.

           /No, S + won’t.

Ví dụ: 

 • Will Mr. Smith have been teaching for trăng tròn years when he retires? (Có cần ông Smith tiếp tục dạy dỗ học tập được hai mươi năm Lúc ông ấy về hưu không?)

Yes, he will./ No, he won’t.

 • Will you have been staying here for 2 weeks by April 14th? (Có cần các bạn sẽ ở phía trên được 2 tuần tính cho tới ngày 14 tháng bốn không?)

Câu căn vặn WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?

Ví dụ:

 • How long will you have been playing football by next year? (Bạn tiếp tục nghịch tặc bóng được bao lâu tính cho tới năm sau?)
 • How long will they have been owning that siêu xe by the kết thúc of next month? (Họ tiếp tục chiếm hữu con xe này được bao lâu tính không còn vào cuối tháng sau?)

3. Cách người sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhập giờ Anh

Thì sau này hoàn thiện tiếp diễn là một trong những trong mỗi thì khiến cho người học tập giờ Anh “đau đầu” nhất bởi tất cả chúng ta thường bị lầm lẫn về lúc nào thì rất có thể dùng loại thì này. Nếu các bạn cũng đang xuất hiện nằm trong vướng mắc tương tự động thì nên nằm trong coi bảng cách sử dụng sau này hoàn thiện tiếp tục sau đây nhằm hiểu rõ cụ thể nhất nhé!

Cách sử dụng  Ví dụ
Nhấn mạnh tính liên tục của hành vi đối với một hành vi không giống nhập sau này.
 • I will have been playing Clip games for 6 years when I am 18 years old.

(Tôi tiếp tục nghịch tặc trò nghịch tặc năng lượng điện tử nhập 6 năm Lúc tôi 18 tuổi tác.)

 • My children will have been hanging out for an hour by the time I get home page.

(Các con cái của tôi tiếp tục đi dạo được một giờ tính đến thời điểm tôi về mái ấm.)

Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra và kéo dãn liên tiếp cho tới 1 thời điểm rõ ràng nhập sau này.
 • John will have been travelling abroad for 2 months by the kết thúc of next week.

(John tiếp tục phượt quốc tế được 2 mon tính cho tới vào cuối tuần sau.)

 • By September 13th, we will have been working for this factory for 10 years.

(Đến ngày 13 mon 9, tất cả chúng ta tiếp tục thao tác làm việc mang đến nhà máy sản xuất này được 10 năm.)

4. Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhập giờ Anh

Thì sau này hoàn thiện tiếp diễn

Thì sau này hoàn thiện tiếp diễn thông thường người sử dụng những trạng ngữ với “by”:

 • by then: tính đến thời điểm đó
 • by this June,…: tính cho tới mon 6 năm nay
 • by the kết thúc of this week/ month/ year: tính cho tới vào cuối tuần này/ mon này/ năm này.
 • by the time + 1 mệnh đề ở thì lúc này đơn (by the time he comes back)

Ngoài đi ra “When” cũng hay được sử dụng nhập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn.

Ví dụ: 

 • When I am 24 years old, I will have been playing tennis for 2 years.

(Khi tôi 24 tuổi tác, tôi tiếp tục đánh tennis được hai năm.)

 • By this July, Jack will have been staying with mạ for 3 months.

(Cho cho tới mon Bảy này, Jack tiếp tục ở với tôi được 3 mon.)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phen va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phen.
Tăng kĩ năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

5. Những lưu ý Lúc dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì sau này hoàn thiện tiếp tục ko dùng với những mệnh đề chính thức bởi những kể từ chỉ thời hạn như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… Thay nhập bại, bạn cũng có thể dùng thì lúc này hoàn thiện tiếp tục.

Ví dụ:

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim (sai)

=> You won’t get a promotion until you have been working here as long as Nad. (đúng)

(Bạn sẽ không còn được thăng chức cho tới khi chúng ta thao tác làm việc nhiều năm như Nad.)

Lưu ý:

Lưu ý 1: Một số kể từ ngữ ko người sử dụng ở dạng tiếp tục gần giống thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • state: be, cost, fit, mean, suit
 • possession: belong, have
 • senses: feel, hear, see, smell, taste, touch
 • feelings: hate, hope, lượt thích, love, prefer, regret, want, wish
 • brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Linda will have been having his driver’s license for over two years (sai)

=> Linda will have had his driver’s license for over two years. (đúng)

Lưu ý 2: cũng có thể người sử dụng “be going to” thay cho thế mang đến “will” nhập cấu hình sau này hoàn thiện tiếp tục nhằm biểu thị và một nội dung

Xem thêm: sheet google

Ví dụ:

You are going to tát have been waiting for more than vãn three hours when his plane finally arrives.

(Bạn chắc chắn sẽ rất cần đợi rộng lớn 3 giờ thì máy cất cánh anh ấy mới mẻ đến)

Lưu ý 3: Dạng tiêu cực của cấu hình sau này hoàn thiện tiếp diễn

Will have been being + V3/ed

The famous artist will have been painting the mural for over seven months by the time it is finished. (chủ động)

=> The mural will have been being painted by the famous artist for over seven months by the time it is finished. (bị động)

6. Phân biệt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và sau này hoàn thiện nhập giờ Anh

Để rất có thể nhận ra sự khác lạ thân ái thì sau này hoàn thiện và tương lai hoàn thiện tiếp diễn, Topica tiếp tục tổ hợp một cơ hội ngắn ngủn gọn gàng nhất qua loa bảng bên dưới. Cùng với này đó là 3 cảnh báo rõ ràng khiến cho bạn tránh khỏi sơ sót Lúc thực hiện bài xích.

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúc: S + will have + PII 1. Cấu trúc: S + will have been + V-ing
2. Cách sử dụng: 

Dùng nhằm biểu diễn miêu tả 1 hành vi tiếp tục hoàn thiện nhập một thời điểm mang đến trước ở sau này, trước lúc hành vi hoặc vấn đề không giống xẩy ra.

Ex:

I’ll have finished my work by noon.

+ They’ll have built that house by March next year.

+ When you come back home page, I’ll have written this letter.

2. Cách sử dụng: 

Dùng nhằm biểu diễn miêu tả 1 hành vi chính thức kể từ quá khứ và kéo dãn cho tới một thời điểm mang đến trước ở sau này và vẫn ko hoàn thiện.

Ex:

+ By July, we’ll have been living in this house for 7 years.

+ By March 20th, I’ll have been working for this company for 6 years.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các cụm kể từ chỉ thời hạn lên đường kèm:

By + mốc thời hạn (by the kết thúc of, by tomorrow)

– By then

– By the time + mốc thời gian

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các cụm kể từ chỉ thời hạn lên đường kèm:

By … for (+ khoảng tầm thời gian)

– By then

– By the time

Chú ý 1: Không người sử dụng thì sau này trong mỗi mệnh đề thời hạn.

Cũng như thể tựa như những thì sau này không giống, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ko thể được dùng trong những mệnh đề được chính thức bởi những kể từ chỉ thời hạn như là: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless,… Thay nhập bại bạn cũng có thể người sử dụng thì hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục.

Ex:

 • You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Anna. (sai)

 => You won’t get a promotion until you have been working here as long as Anna. (đúng)

Phân biệt sau này hoàn thiện và sau này hoàn thiện tiếp tục nhập giờ Anh

Phân biệt sau này hoàn thiện và sau này hoàn thiện tiếp tục nhập giờ Anh

Chú ý 2: một số kể từ không tồn tại dạng tiếp tục cũng ko được sử dụng nhập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Thay vì thế dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn với những động kể từ này, các bạn cần dùng thì sau này hoàn thiện.

 •   state: be, mean, suit, cost, fit
 •   possession: have, belong
 •   senses: feel, smell, taste, touch, hear, see
 •   feelings: hate, hope, regret, want, wish, lượt thích, love, prefer
 •   brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ:

Emmily will have been having his driver’s license for over four years. (Sai)

=> Emmily will have had his driver’s license for over four years. (Đúng)

Chú ý 3: Cách bịa Adverb always, only, never, ever, still, just trong những câu ở thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn.

Ví dụ:

 • You will only have been waiting for a few hours when his plane arrives.
 • Will you only have been waiting for a few hours when his plane arrives?

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phen va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phen.
Tăng kĩ năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

7. Bài tập dượt sau này hoàn thiện tiếp diễn

Để ghi lưu giữ trọn vẹn những kỹ năng phía bên trên, lúc này tất cả chúng ta hãy nằm trong áp dụng kỹ năng nhằm thực hiện một bài xích tập dượt nho nhỏ về phân tách động kể từ ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhé. Bài tập dượt với cấu hình rất rất cơ bạn dạng nên chắc hẳn rằng là các bạn sẽ đơn giản dễ dàng hoàn thiện thôi.

Bài tập

Bài 1. Chia trúng dạng của động từ

 1. By this time next month, we (go) _____ to tát school for 8  years.
 2. By Christmas, I (work) _____ in this company for 6 years.
 3. They (build) _____ a supermarket by November next year.
 4. By the kết thúc of next year, Hannah (work) _____ as an French teacher for 5 years.
 5. She (not, do) _____ gymnastics when she gets married to tát Frank.
 6. How long you (study) _____ when you graduate?
 7. He (work) _____ for this office for 15 years by the kết thúc of this year.
 8. My grandmother (cook) _____ dinner for 3 hours by the time we come home page.

Bài 2. Chia dạng trúng của động kể từ nhập ngoặc

1. By January, I _____ (work) for this company for 22 years.

 • will have worked
 • will have been working

2. By May 19, I ______ (be) here for one month.

 • will have been
 • will have been being

3. By this time next week, he ______ (write) his book  for 3 months.

 • will have written
 • will have been writing

4. You _______ (finish) your homework by 8 tonight?

 • Will you have finished
 • Will you have been finishing

5. By 2023 we ______ (live) in London for 24 years.

 • will have lived
 • will have been living

6. She _____ (write) a novel by the kết thúc of the week.

 • will have written
 • will have been writing

7. Henry ______ (write) this book for 2 months by the kết thúc of this week.

 • will have written
 • will have been writing

Bài 3. Hoàn trở thành những thắc mắc sau

 1. (How long/we/wait/for her) ____ by now?
 2. (How long/they/run) ____
 3. (How long/she/learn/English) ____
 4. (How long/they/go out together) ____
 5. (How long/he/do/this) ____

Bài tập dượt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập dượt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài 4. Điền nhập khu vực trống

 1. I (work) ____ all weekend ví I won’t be energetic on Sunday night.
 2. How long (you/wait) ____ when you finally get your exam results?
 3. Julie (not/eat) ____ much, ví we’ll need to tát make sure she has a good meal when she arrives.
 4. How long (she/plan) ____ to tát move house when she finally moves?
 5. (She/wait) ____ long by the time we get there?
 6. (He/play) ____ computer games for ten hours when he finally stops?
 7. (study) ____ all day, ví they’ll want to tát go out in the evening.
 8. They (not/stay) ____ in the khách sạn for long when she arrives.
 9. She (play) ____ squash, ví she won’t be dressed up.
 10. We (look) ____ at houses for four months next Tuesday.
 11. We (not/do) ____ this project for long when the inspector arrives.
 12. How long (you/work) ____ on this project when it is finished?
 13. (you/buy) ____ clothes when I see you?
 14. He (not/do) ____ much work, ví he’ll be happy to tát start a new project.
 15. How long (the children/sleep) ____ in the living room when their new bedroom is ready?
 16. How long (he/train) ____ when he enters the competition?
 17. (You/take) ____ exams the day we meet?
 18. I (answer) ____ students’ questions all morning, ví I’ll want a quiet lunch.
 19. (They/travel) ____ for long when they arrive?

Đáp án

Bài tập dượt 1

 1. will have been going
 2. will have been working
 3. will have been building
 4. will have been working
 5. won’t have been doing
 6. will you have been studying
 7. will have been working
 8. will have been cooking

Bài tập dượt 2

 1. will have been working
 2. will have been being
 3. will have been writing
 4. Will you have finished
 5. will have been living
 6. will have written
 7. will have been writing

Bài tập dượt 3

 1. How long will we have been waiting for her
 2. How long will they have been running?
 3. How long will she have been learning English?
 4. How long will they have been going out together?
 5. How long will he have been doing this?

Bài tập dượt 4

 1. ‘ll have been working
 2. will you have been waiting
 3. won’t have been eating
 4. will she have been planning
 5. Will she have been waiting
 6. Will he have been playing
 7. ‘ll have been studying
 8. won’t have been staying
 9. ‘ll have been playing
 10. ‘ll have been looking
 11. won’t have been doing
 12. will you have been working
 13. Will you have been buying
 14. won’t have been doing
 15. will the children have been sleeping
 16. will he have been training
 17. Will you have been taking
 18. ‘ll have been answering\will have been answering
 19. Will they have been travelling

Xem tăng về: bài xích tập dượt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trên đó là nội dung bài viết tổ hợp về thì tương lai hoàn thiện tiếp diễn, kỳ vọng tiếp tục cung ứng cho mình phát âm những vấn đề có lợi nhất, khiến cho bạn nắm vững phần ngữ pháp. Cùng dò xét hiểu những cách thức tự động học tập giờ Anh hiệu suất cao không giống gần giống kỹ năng qua loa những nội dung bài viết tiếp theo sau của TOPICA Native nhé! Chúc chúng ta học tập tốt! Nếu với bất kì vướng mắc nào là, chúng ta hãy nhằm lại comment nhằm TOPICA Native rất có thể tương hỗ nha.

TOPICA Native cung ứng biện pháp học tập giờ Anh trực tuyến tương tác 2 chiều với nghề giáo bạn dạng ngữ tiên phong hàng đầu Khu vực Đông Nam Á. Tích hợp ý technology AI tương hỗ giảng dạy, ứng dụng luyện trừng trị âm chuẩn chỉnh mỹ Native Talk, khiến cho bạn phát biểu giờ Anh thành thục chỉ với sau 6 mon kể từ số lượng 0.

Xem thêm: voi con ở bản đôn

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phen va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phen.
Tăng kĩ năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX