thông tư 08/2022/tt bkhđt

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về sự việc quy quyết định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn mái ấm thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

22/06/2022 07:31 Số lượt xem: 25409

Ngày 31/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về sự việc quy quyết định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn mái ấm thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc.

Bạn đang xem: thông tư 08/2022/tt bkhđt

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 01 mon 08 năm 2022, và Tính từ lúc ngày 01/08/2022 những thông tư sau xong xuôi hiệu lực:

  • Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 mon hai năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc quan hoài, làm hồ sơ mời mọc thầu, làm hồ sơ đòi hỏi cty tư vấn;
  • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày thứ 6 mon 5 năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu xây lắp:
  • Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 mon 6 năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu sắm sửa sản phẩm hoá;
  • Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 mon 9 năm năm nhâm thìn của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu cty phi tư vấn;
  • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 mon 11 năm 2017 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể về lựa lựa chọn mái ấm thầu qua chuyện Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
  • Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 mon 12 năm 2018 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể lập report reviews làm hồ sơ dự thầu so với gói thầu được tổ chức triển khai lựa lựa chọn mái ấm thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 mon 12 năm 2019 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu, suốt thời gian vận dụng lựa lựa chọn mái ấm thầu qua chuyện mạng và vận hành, dùng độ quý hiếm bảo đảm an toàn dự thầu, bảo đảm an toàn tiến hành hợp ý đồng ko được trả trả;
  • Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 mon 6 năm 2020 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 mon 11 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư quy quyết định cụ thể về lựa lựa chọn mái ấm thầu qua chuyện Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy quyết định suốt thời gian vận dụng lựa lựa chọn mái ấm thầu qua chuyện mạng từ thời điểm năm 2022 trở cút, với những nội dung chủ yếu sau:

- Năm 2022: Tổ chức lựa lựa chọn mái ấm thầu qua chuyện mạng so với toàn cỗ (100%) những gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu thoáng rộng, kính chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành nghề sản phẩm & hàng hóa, cty phi tư vấn, cty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 10 tỷ việt nam đồng và nằm trong nghành nghề xây thi công có mức giá gói thầu không thật trăng tròn tỷ việt nam đồng, trừ gói thầu lếu láo hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhị quá trình một túi làm hồ sơ, nhị quá trình nhị túi hồ nước sơ;

Xem thêm: đăng nhập gg drive

- Năm 2023: Tổ chức lựa lựa chọn mái ấm thầu qua chuyện mạng so với 100% gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu giới hạn, kính chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành nghề sản phẩm & hàng hóa, xây thi công, cty phi tư vấn, cty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 200 tỷ việt nam đồng, trừ gói lếu láo hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhị quá trình một túi làm hồ sơ, nhị quá trình nhị túi làm hồ sơ,…

Xem thêm: giá vàng doji

- Từ năm 2024 trở đi: Tổ chức lựa lựa chọn mái ấm thầu qua chuyện mạng so với toàn cỗ (100%) gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu giới hạn, kính chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành nghề sản phẩm & hàng hóa (bao bao gồm thuốc), xây thi công, cty phi tư vấn, cty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 500 tỷ việt nam đồng, trừ gói thầu lếu láo hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhị quá trình một túi làm hồ sơ, nhị quá trình nhị túi hồ nước sơ;

Chi tiết nội dung thông tư tải TẠI ĐÂY

BAN BIÊN TẬP