unit 9 cities of the future

Bình chọn:

3.8 bên trên 169 phiếu

Bạn đang xem: unit 9 cities of the future

Ngữ pháp - Question tag (Câu căn vặn đuôi) - Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phải chăng thuyết tương đối đầy đủ và cụ thể về cấu tạo và cách sử dụng của thắc mắc đuôi, gom học viên áp dụng vô ghi chép câu và giải những bài xích tập Xem cụ thể

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Tổng thích hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới nhất unit 9

Xem câu nói. giải

Luyện tập dượt kể từ vựng Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 mới Xem câu nói. giải Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới1. Match the question tags with the statements to lớn make complete sentences. Xem câu nói. giải Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mớiRead the text about Songdo, a smart đô thị, and complete the table below. Xem câu nói. giải

Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

1. Complete the sentences with the correct size of the words or phrases in the box.

Xem câu nói. giải

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới nhất. Introduce your poster to lớn the class. Present the features of your đô thị and explain what makes it the most liveable đô thị in the world. Xem câu nói. giải