các biển số xe

Thiều Trang (T/H)   -   Thứ tư, 24/03/2021 07:50 (GMT+7)

Bạn đang xem: các biển số xe

Biển số xe cộ dân sự bên trên toàn nước hiện nay chính thức kể từ số 11 cho tới 99. Địa phương có rất nhiều biển lớn số xe cộ nhất lúc bấy giờ là TP. Sài Gòn.

Bình luận:

Xem thêm: nữ oa

Bạn suy nghĩ gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi phản hồi.

Gửi phản hồi