chrome trực tuyến

Bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh Chrome bên trên PC bằng phương pháp thêm thắt những tiện lợi kể từ Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.

Cài đặt điều tiện ích

Lưu ý quan tiền trọng: Quý khách hàng ko thể thêm thắt tiện lợi Lúc duyệt trang web ở Chế chừng ẩn danh hoặc với tư cơ hội khách hàng.

Bạn đang xem: chrome trực tuyến

 1. Mở Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và lựa chọn tiện lợi tuy nhiên bạn thích setup.
 3. Nhấp vô Thêm vô Chrome.
 4. Một số tiện lợi tiếp tục cho mình biết liệu tiện lợi cơ đem cần thiết một vài quyền hoặc tài liệu ví dụ hay là không. Để phê duyệt, hãy nhấp vô Thêm tiện ích.
  • Lưu ý quan tiền trọng: Hãy lưu giữ chỉ phê duyệt những tiện lợi tuy nhiên chúng ta tin yêu tưởng.

Để dùng tiện lợi, hãy nhấp vô hình tượng ở ở bên phải thanh vị trí.

Nếu chúng ta đang được dùng PC của ban ngành hoặc ngôi trường học tập, tổ chức triển khai của chúng ta có thể ngăn một vài tiện lợi.

Cài đặt điều bên trên năng lượng điện thoại

 1. Trên điện thoại thông minh, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome. Nếu chúng ta ko singin, hãy singin vô Chrome.
 2. Tìm tiện lợi bạn thích.
 3. Nhấn vô Thêm vô mùng hình.
 4. Xác nhận bằng phương pháp nhấn vô Thêm vô mùng hình.

Vào lượt cho tới Lúc ngỏ Chrome bên trên PC, các bạn sẽ thấy thông tin về sự việc tiện lợi đã và đang được setup. Nếu tiện lợi cơ cần thiết một vài quyền thì các bạn sẽ thấy đòi hỏi cung cấp quyền. Để phê duyệt, hãy nhấp vô Bật tiện ích.

Cài đặt điều tất nhiên một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac

Đôi khi, khi chúng ta setup một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac, phần mềm này cũng setup một tiện lợi Chrome. Vào lượt cho tới khi chúng ta ngỏ Chrome:

 • Để cung cấp quyền và dùng tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Bật.
 • Để xoá tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Xoá.

Cài đặt điều vị công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng nhanh bảo vệ

Để tăng cường độ đảm bảo Lúc setup một tiện lợi mới nhất qua chuyện Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến, chúng ta có thể người sử dụng công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng nhanh đảm bảo. Nếu nhảy công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng nhanh đảm bảo vô Chrome, các bạn sẽ được chú ý Lúc setup một tiện lợi ko uy tín. Tiện ích sẽ là uy tín Lúc được tạo ra vị một ngôi nhà cải cách và phát triển vâng lệnh Chính sách công tác giành cho ngôi nhà cải cách và phát triển của Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.

Thường thì những ngôi nhà cải cách và phát triển mới nhất nên mất mặt vài ba mon mới nhất đạt được tình trạng uy tín. Cuối nằm trong, công ty chúng tôi nỗ lực nhằm toàn bộ ngôi nhà cải cách và phát triển đem tiện lợi vâng lệnh đạt được tình trạng này Lúc thỏa mãn nhu cầu quyết sách công tác giành cho ngôi nhà cải cách và phát triển của công ty chúng tôi.

Xem thêm: kế hoạch cá nhân học tập và làm theo bác năm 2018

Cài đặt điều tiện lợi xứng đáng tin yêu cậy

Khi chúng ta nỗ lực setup một tiện lợi, một vỏ hộp thoại tiếp tục xuất hiện tại.

 • Nếu công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng nhanh đảm bảo ko tin yêu tưởng một tiện lợi, các bạn sẽ thấy thông tin “Tiện ích này sẽ không được xem năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng nhanh đảm bảo tin yêu cậy”.
  • Nếu chúng ta vẫn ham muốn nối tiếp setup tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Tiếp tục sở hữu đặt.
  • Để diệt setup, hãy nhấp vô Đóng.
 • Nếu công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng nhanh đảm bảo tin yêu tưởng tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Thêm tiện ích nhằm chấm dứt quy trình setup.

Quản lý tiện ích

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Thay thay đổi theo gót ý bạn:
  • Bật/tắt: Bật hoặc tắt tiện lợi.
  • Cho luật lệ chính sách ẩn danh: Trên tiện lợi, hãy nhấp vô Chi tiết. Bật tuỳ lựa chọn Cho luật lệ ở chính sách ẩn danh.
  • Sửa tiện lợi bị hỏng: Tìm tiện lợi bị hư hỏng rồi nhấp vô Sửa. Xác nhận bằng phương pháp nhấp vô Sửa tiện ích.
  • Cho luật lệ truy vấn trang web: Trên tiện lợi, hãy nhấp vô Chi tiết. Cạnh cạnh tuỳ lựa chọn “Cho luật lệ tiện lợi này phát âm và thay cho thay đổi toàn bộ tài liệu bên trên những trang web chúng ta truy cập”, hãy thay cho thay đổi quyền truy vấn trang web của tiện lợi trở nên Khi nhấp chuột, Trên những trang web cụ thể hoặc Trên toàn bộ những trang web.

Xoá ứng dụng ô nhiễm tiềm ẩn

Nếu chúng ta sửa một tiện lợi tuy nhiên tiện lợi này vẫn bị hư hỏng, thì hoàn toàn có thể một công tác xứng đáng ngờ đang được thay cho thay đổi những tệp của tiện lợi này.

 1. Trên PC chạy Windows, hãy Tìm ứng dụng ô nhiễm bên trên PC.
 2. Trên PC chạy Windows, Mac hoặc Linux, hãy chạy ứng dụng khử vi-rút hoặc ứng dụng kháng ứng dụng ô nhiễm. Xoá từng công tác ứng dụng hoàn toàn có thể đang được tác động cho tới Chrome.
 3. Trên toàn bộ những loại PC, hãy sửa tiện lợi bằng phương pháp tuân theo những bước sau:
  1. Mở Chrome bên trên PC.
  2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
  3. Tìm tiện lợi bị hư hỏng rồi nhấp vô Sửa. Xác nhận bằng phương pháp nhấp vô Sửa.
 4. Nếu thao tác này mất tác dụng, hãy truy vấn Diễn đàn trợ chung Chrome và share trường hợp của doanh nghiệp với công ty chúng tôi.

Cho luật lệ tiện lợi phát âm và thay cho thay đổi tài liệu trang web

Một số tiện lợi cần phải có quyền phát âm và thay cho thay đổi tài liệu trang web. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi quyền của tiện lợi bất kể khi này.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, hãy nhấp vô hình tượng Tiện ích .
 3. Nhấp vô hình tượng Thêm Sắp xếp sau đó trỏ cho tới mục "Tiện ích này hoàn toàn có thể phát âm và thay cho thay đổi tài liệu trang web".
 4. Quyết toan quyền tiếp tục cung cấp cho tới tiện ích:
  • Khi chúng ta nhấp vô tiện ích: Tuỳ lựa chọn setup này chỉ được chấp nhận tiện lợi truy vấn vô trang web thời điểm hiện tại vô thẻ hoặc hành lang cửa số đang được ngỏ khi chúng ta nhấp vô tiện lợi cơ. Nếu đóng góp thẻ hoặc hành lang cửa số này, các bạn sẽ nên nhấp vô tiện lợi nhằm nhảy lại.
  • Trên [trang trang web hiện tại tại]: Cho luật lệ tiện lợi tự động hóa phát âm và thay cho thay đổi tài liệu bên trên trang web thời điểm hiện tại.
  • Trên toàn bộ những trang web: Cho luật lệ tiện lợi tự động hóa phát âm và thay cho thay đổi tài liệu bên trên toàn bộ những trang web.

Thêm hoặc xoá quyền truy vấn vào một trong những trang web cụ thể

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện lợi, hãy nhấp vô Chi tiết.
 4. Trong mục “Quyền”, hãy thêm thắt hoặc xoá một trang web:

Gỡ setup tiện ích

Ở ở bên phải thanh vị trí, hãy dò xét hình tượng của tiện lợi. Nhấp con chuột nên vô hình tượng rồi lựa chọn Xoá ngoài Chrome.

Nếu chúng ta ko thấy hình tượng của tiện lợi, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện lợi bạn thích xoá, hãy nhấp vô Xoá.
 4. Xác nhận bằng phương pháp nhấp vô Xoá.

Sử dụng tiện lợi bên trên từng loại máy tính

Xem thêm: hcmuaf

Sắp xếp bên trên thanh công cụ

Ở ở bên phải thanh vị trí, hãy dò xét hình tượng của tiện lợi.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Kéo hình tượng của tiện lợi cho tới địa điểm mới nhất.

Ẩn tiện ích

 • Cách ẩn từng tiện ích:
  1. Nhấp con chuột nên vô hình tượng.
  2. Chọn Bỏ ghim.
 • Cách tìm các tiện lợi chúng ta đang được ẩn: Nhấp vô hình tượng Tiện ích .

Hiển thị tiện ích

Để đem tiện lợi đang được ẩn quay về thanh công cụ:

 1. Chọn hình tượng Tiện ích .
 2. Tìm tiện lợi đang được ẩn.
 3. Chọn hình tượng Ghim Ghim.
  • Lưu ý quan tiền trọng: Một số tiện tích không tồn tại tuỳ lựa chọn này​.

Tác giả

Bình luận