mẫu đơn xác nhận

Mẫu Giấy xác nhận là văn phiên bản được cá thể dùng nhằm ý kiến đề nghị ban ngành, doanh nghiệp… xác nhận sự khiếu nại, vấn đề này cơ. Hiện ni, đem thật nhiều kiểu Giấy xác nhận như xác nhận vấn đề cá thể, xác nhận thất lạc sách vở, xác nhận là sinh viên… nhằm đáp ứng những mục tiêu không giống nhau.

Bạn đang xem: mẫu đơn xác nhận

1. Giấy xác nhận là gì?

Giấy xác nhận nhập vai trò cực kỳ cần thiết và không thể không có được vô cuộc sống thường ngày tương đương vô việc làm. Tuy nhiên, lúc này, trong những văn phiên bản pháp lý vẫn chưa xuất hiện quy ấn định ví dụ này về loại sách vở này, tuy vậy, biểu kiểu này vẫn đang rất được dùng thịnh hành.

Giấy xác nhận là biểu kiểu cá thể, người dân... gửi cho tới ban ngành, đơn vị chức năng này cơ nhằm xác nhận một nội dung đang được hoặc đang được xẩy ra bên trên cơ.

Hiện ni, đem thật nhiều kiểu Giấy xác nhận được sử dụng vô cuộc sống, việc làm như kiểu Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình, kiểu Giấy xác nhận hộ khẩu, kiểu Giấy xác nhận nhân thân thích, kiểu Giấy xác nhận lương lậu, mẫu Giấy xác nhận vấn đề cá thể...

Tùy nằm trong vô mục tiêu tương đương nội dung tuy nhiên người van lơn xác nhận cần dùng kiểu Giấy xác nhận không giống nhau.

Các biểu kiểu này đều cần phải có Quốc hiệu và chi phí ngữ, tiếp sau đó cho tới kính gửi người xác nhận nội dung, thông tin; nội dung van lơn xác nhận; vấn đề của những người van lơn xác nhận và mục tiêu van lơn xác nhận...

mau giay xac nhan

2. Một số kiểu Giấy xác nhận thông thường dùng

2.1 Mẫu Giấy xác nhận vấn đề cá nhân

Dán hình họa 3x4

(đóng vệt giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và thương hiệu (viết bằng văn bản in hoa):.................................... Nam, Nữ............

Tên gọi khác: .................................... Sinh ngày...................................................

Nguyên quán: .............................................................................

Dân tộc.................. Tôn giáo..........................................

Nơi ĐK thông thường trú: ...............................................................

Sổ hộ khẩu số:...........................................................................

Số CMND/CCCD:.............................................................

Nơi ĐK tạm thời trú:....................................................................

Họ thương hiệu cha:....................................................................................

Họ thương hiệu mẹ:.......................................................................

Nay tôi ý kiến đề nghị Công an Phường (xã, thị trấn).......................................

Xác nhận và đóng góp vệt giáp lai hình họa nhằm ………………………………

 TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ
Xác nhận

Tôi cam kết câu nói. khai bên trên là đích sự thật

Ngày ….. mon ….. năm 20…….
Người tự động khai

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

2.2 Mẫu Giấy xác nhận công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi : ………………………………….……………

Tôi thương hiệu là: ………………………………….……………

Trình chừng thường xuyên môn: ………………………………….

Đã công tác làm việc tại: ………………………………….………

Lĩnh vực công tác: ………………………………………

Thời gian trá công tác: ………………………………………

Nhận xét vô quy trình công tác:            ………………………………………

Tôi thực hiện đơn này van lơn xác nhận nhằm.........................................................

XÁC NHẬN

…..…………………..………………

…..…………………..………………

…..…………………..………………

………,ngày……tháng ….năm……

 Người thực hiện đơn

2.3 Mẫu Đơn van lơn xác nhận thất lạc giấy tờ tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………….

Tôi là:………………………….…………. Sinh ngày: …………….

CMND số: ……………….Ngày cấp: …/…/……  Nơi cấp ……….

Hộ khẩu thông thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay nay: ……………………………………………………

Tôi van lơn trình diễn vấn đề sau:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Do cơ, tôi thực hiện đơn này nhằm xin phía ban ngành xác nhận những vấn đề của tôi nêu bên trên và việc tôi bị thất lạc những sách vở bên trên và đang được vô thời hạn đợi sản phẩm cung cấp lại là việc thiệt.

Tôi van lơn chân thành cám ơn!

Xác nhận ......……………….

Người thực hiện đơn

(Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)

2. 4 Mẫu Giấy xác nhận thực tập

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:………… ….......…………………………………………….

Mã số sinh viên: ………………………....…..……..………………..

Trường: .............................................. Lớp: .............................................

Khoa:……………....………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian trá thực tập: Từ ngày ...../...../...... cho tới ngày ...../....../......

Công việc được giao: ....................................................................................

Thuộc Phòng/Nhóm: ........................................................................................

Người phía dẫn: ....................................................................................

Xem thêm: sheets google

Chức vụ: ..................................................................................................

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Thực hiện nay nội quy thực hiện việc

Thái chừng thực tập

Ý thức kỷ luật

Tác phong

Kiến thức thường xuyên môn

Khả năng triển khai xong công việc

Khả năng hòa nhập và thích ứng công việc

Tính linh động và tạo nên vô công việc

Nhận xét chung

................., ngày ..... mon .... năm.....

Đại diện đơn vị chức năng thực tập

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

Cán cỗ phía dẫn

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

2.5 Mẫu Giấy xác nhận thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Họ và tên:..................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Số CMND:...............................................................................

Hiện đang được thao tác tại:.............................................................

Địa chỉ công ty:.........................................................................

Điện thoại:..............................................................................

Bộ phận:.......................................... Chức vụ:...........................................................

Hợp đồng lao động   : o Thời vụ      o Thời hạn một năm  o Thời hạn 2 năm

                                    o Thời hạn 3 năm         o Không xác lập thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......

Ngày vô thực hiện việc: 20/09/......

Mức lương lậu chính: ....................... VNĐ/ tháng             Trước thuế o  Sau thuế o

Thu nhập khác: ........................... VNĐ/ tháng

Diễn giải thu nhập nhập khác: Hưởng bám theo lệch giá của công ty và thưởng.

............, ngày.....tháng....năm.....

Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên

2.6 Mẫu Giấy xác nhận công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Căn cứ vô Biên phiên bản gửi gắm nhận mặt hàng hóa;

Căn cứ vô văn bản thoả thuận thân thích nhì bên;

Hôm ni, ngày … mon … năm trăng tròn.., bên trên vị trí …………..…., Shop chúng tôi bao gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: Công ty ……………………

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau xác nhận về nợ công, ví dụ như sau:

Công nợ đầu kỳ: ……………. đồng (Theo Biên phiên bản ….. ngày... mon … năm ...)

Số đột biến vô kỳ:………………

Số chi phí mặt mày A đang được thanh toán: ……………………….. đồng

Tính cho tới ngày… mon … năm … mặt mày A còn nợ mặt mày B số chi phí là: ……………..  đồng

Bằng chữ: ………………………………….

Biên phiên bản được lập trở thành 02 phiên bản, từng mặt mày lưu giữ 01 phiên bản.

Xem thêm: kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đấy là một số trong những mẫu Giấy xác nhậnmẫu Đơn van lơn xác nhận mới nhất và chuẩn chỉnh nhất. Nếu còn vướng mắc, hãy gọi 19006192 sẽ được tương hỗ.