hàm sum

Excel cho tới Microsoft 365 Excel cho tới web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bạn sở hữu thể người sử dụng công thức đơn giản và giản dị nhằm tính tổng những số vô một phạm vi (một group những ô), tuy nhiên hàm SUM dễ dàng người sử dụng rộng lớn khi chúng ta thao tác làm việc với tương đối nhiều số lượng rộng lớn. Ví dụ =SUM(A2:A6) không nhiều sở hữu kĩ năng bị lỗi nhập keyboard rộng lớn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: hàm sum

Dùng hàm SUM với nhì phạm vi số

Đây là công thức người sử dụng nhì dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong những dải dù A2:A4 và C2:C3. quý khách hàng nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để tạo ra công thức:

  1. Nhập =SUM vào trong 1 dù, tiếp theo sau là vệt ngoặc tròn trĩnh há (.

  2. Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong đối số (một mẩu tài liệu tuy nhiên công thức cần thiết nhằm chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn dù A2 và kéo cho tới dù A6)

  3. Gõ vệt phẩy (,) nhằm phân cơ hội đối số thứ nhất với đối số tiếp theo sau.

  4. Nhập tham ô đối loại nhì, C2:C3 (hoặc kéo nhằm lựa chọn những ô).

  5. Gõ vệt đóng góp ngoặc ), rồi nhấn Enter

Mỗi đối số rất có thể là 1 trong phạm vi, một vài, một tham ô chiếu dù đơn, toàn bộ đều được phân cơ hội bởi vì vệt phẩy.

  • =SUM(A2:A4,2429,10482)

  • =SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

  • =SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

  • =SUM(A2,A3,A4,2429,10482)

Bạn test xem

Nếu mình thích thực hành thực tế với tài liệu hình mẫu của Shop chúng tôi, đấy là một vài ba tài liệu rất có thể người sử dụng.

Bạn có thể thấy hàm SUM sinh hoạt ra sao bởi vì cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào dù A1.

Dữ liệu

-5

15

30

'5

Xem thêm: Xôi Lạc TV - Tổng Hợp Hightlight Bóng Đá Đầy Đủ, Chất Lượng Cao

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vô các dù từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vô các dù từ A2 đến A4 rồi thêm thắt 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vô các dù A5 và A6, rồi thêm thắt 2 vào kết quả đó. Do giá trị ko thuộc dạng số vô tham ô chiếu ko diễn dịch được — giá trị vô dù A5 ('5) và giá trị vô dù A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vô các dù đó sẽ bị bỏ qua chuyện.

2

Xem thêm: giá trị biểu thức

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn luôn luôn rất có thể căn vặn Chuyên Viên vô Cộng đồng nghệ thuật Excel hoặc nhận tương hỗ trong Cộng đồng.

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện, dò la hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ khí của khách hàng và hơn thế nữa nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng và kiến thức đa dạng.

Tác giả

Bình luận