tin học 9

Chương trình chuẩn

Bạn đang xem: tin học 9

Chương trình đề nghị 

 

Phân vấp ngã tiết

Download

Kế hoạch giảng dạy

 Download

Điểm mới nhất của tài liệu

Chủ đề 06 - Một số định nghĩa cơ phiên bản về nhiều phương tiện

Chủ đề 07 - Làm thân quen với ứng dụng chỉnh sửa video

 

Chủ đề 08 - Giới thiệu ứng dụng trình chiếu

Chủ đề 09 - Làm thân quen với ứng dụng trình chiếu Powerpoint

Chủ đề 10 - Định dạng bài xích trình chiếu

Xem thêm: xiếc khỉ

 

​​​​​

Chủ đề 11 - Đa phương tiện đi lại và cảm giác nhập bài xích trình chiếu

Thực hành 3 - Làm việc với ứng dụng chỉnh sửa video

Thực hành 4 - Tạo và format bài xích trình chiếu

Thực hành 5 - Thực hành tổng hợp

Chủ đề 06 - Một số định nghĩa cơ phiên bản về nhiều phương tiện

Download

Chủ đề 07 - Làm thân quen với ứng dụng chỉnh sửa video

 Download

Chủ đề 08 - Giới thiệu ứng dụng trình chiếu

Download

Chủ đề 09 - Làm thân quen với ứng dụng trình chiếu Powerpoint

Download

Chủ đề 10 - Định dạng bài xích trình chiếu

 Download

Xem thêm: finger

​​​​​

Chủ đề 11 - Đa phương tiện đi lại và cảm giác nhập bài xích trình chiếu

Download